Digitalna štampa

8.3.2017

Mali i srednji tiraž, kratak rok izrade.

Ovu modernu štamparsku tehnologiju vredi izabrati ako je tiraž manji, i ako je rok izrade proizvoda vrlo kratak. Najznačajnija prednost je brzina: odmah nakon zavšetka preloma i dizajna može se krenuti sa štampanjem.

Ukoliko se štampaju unikatni i personalizovani proizvodi, čak i u jednom primerku, digitalna metoda je i tada pravi izbor.

Digitalno se štampaju, na primer, vizitkarte, ili bilo koji reklamni materijal u manjim tiražima ili ako je rok za izradu veoma kratak.

Za digitalnu štampu koristi se najsavremenija mašina "Konica Minolta", japanske proizvodnje. Najveći format je 330 x 487 mm, u baner print režimu čak i do 330 x 1200 mm, brilijantne, žive boje, oštre slike.