1. Odaberi
  2. Konfiguriši
  3. Dizajniraj
  4. Potvrdi
  5. Kupi

Roll up baneri

Učesnici sajmova, poslovnih konferencija, seminara i sličnih manifestacija često se susreću sa potrebom što efikasnijeg prezentovanja sopstvenih aktivnosti i potencijala. Za takve prilike, idealan vid reklamiranja su roll up baneri, jer su lako prenosivi i brzo se postavljaju bilo gde. Izuzetno su pogodni za isticanje i naglašavanje brenda ili promociju novog proizvoda. Zajedno sa Vama, odabraćemo najbolje rešenje za najrazličitije situacije.