1. Odaberi
  2. Konfiguriši
  3. Dizajniraj
  4. Potvrdi
  5. Kupi

Kalendari

U vremenu moćnih digitalnih uređaja štampani kalendari na prvi pogled deluju prevaziđeno... Da li je baš tako? Dobro osmišljen i kvalitetno izrađen kalendar sa vlastitim slikama i dalje je nezamenljiv, jer ima praktičnu, estetsku, često i sentimentalnu vrednost.