Ofsetna štampa

29.7.2017

Prednost ove tehnike dolazi do izražaja ukoliko se štampa veći tiraž. Matematika je jednostavna: što je veći tiraž , to je niža jedinična cena.

Ofsetna tehnika se koristi kada se štampaju flajeri, plakati, prospekti u velikim količinama, pa i u slučaju štampanje knjiga, novina, kalendara. Pod velikom količinom se podrazumeva najmanje 1.000 primeraka.

Najveći format štampe je A2, tip papira ofset, kunstdruk, karton; mašinom rukuje iskusan kolega - majstor.